מקצועות הלימוד

 

ספרות

ביולוגיה

תנ"ך

כימיה

ערבית

פיזיקה