top of page

Acerca de

מסלול מצוינות
מדעי המחשב

רכזת המגמה- זהבה לביא


מסלול זה מציע לתלמיד לקחת חלק באתגר המחשבתי ולהבין את העולם הטכנולוגי.
הלימודים במסלול יערכו באופן חוויתי תוך שימוש בכלי תכנות שונים
וחשיפה לטכנולוגיות מגוונות.
הלימוד יתמקד בכתיבת קוד, פיתוח דפי אינטרנט אינטראקטיביים, פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות.
בנוסף, התלמידים יחשפו לקורסי העשרה וסדנאות טכנולוגיות באמצעות תעשיידע.

1642338143561.jpg
1642338143575.jpg
1642338143548.jpg
1642338143509.jpg
bottom of page