מתמטיקה

 

עבודות לחופשת הקיץ במתמטיקה
עבודות לעולים לכיתה ז

לעולים לכיתה ז

עבודות לעולים לכיתה ח

לעולים לכיתה ח הקבצה א ומצויינות

לעולים לכיתה ח הקבצה ב

לעולים לכיתה ח מיצוי

עבודות לעולים לכיתה ט

לעולים לכיתה ט הקבצה א ומצויינות

לעולים לכיתה ט הקבצה ב ומיצוי

עבודות לעולים לכיתה י

לעולים לכיתה י 4-5 יח' 

לעולים לכיתה י 3 יח'