מפרט למבחני מעבר במתמטיקה לכיתה י

מפרט ל 4-5 יחידות לימוד

מפרט ל 3 יחידות לימוד

מפרט למבחני מעבר באנגלית לכיתה י