יזמות פרימיום העולם האמיתי

רכזת התוכנית אורלי סמוכה

תלמידי כיתות ח' משתלבים בפרויקט "פרימיום" היוקרתי בשיתוף "עמותת תעשיידע" , אשר במסגרתו הם שותפים לתכנון ולפיתוח מוצר שיווקי.

תכנית זו המאפשרת תהליך למידה ופיתוח רעיון יזמי לכדי אבטיפוס, פועל בשיתוף חברה/מפעל מאמץ מהתעשייה הישראלית. במסגרת הקורס הכיתה תאופיין כחברה עסקית לכל דבר. התוכנית חושפת את התלמידים לידע נרחב ומעמיק בתחום התעשייה, הכלכלה, היזמות והחשיבה היצירתית ומקנה מיומנויות לפיתוח מיזם אמיתי. המוצר הסופי מלווה בתכנית עסקית מפורטת, תכנית שיווקית מלאה, מחקר ופיתוח על כל שלביו. במהלך הקורס משולבים סיורים בחברה התומכת והרצאות של נציגי חברה מקצועיים ומלאי מוטיבציה. החשיפה לבעלי התפקידים השונים במפעל ובחברות בישראל מאפשרת לתלמידים להכיר מקרוב את עולם התעשייה בכלל ואת המפעל המאמץ בפרט.