של"ח - מפגשי נוער חילונים-דתיים

רכזת צופיה עזר

במסגרת לימודי שלח וידיעת הארץ בכיתות ט' עוסקים התלמידים בנושא מפגש תרבויות, בהדגמה על תחום הזרמים השונים ביהדות.

התלמידים למדו בכיתה והכינו מצגות בנושא זה.

העשירו את עצמם ואת חבריהם במאפיינים הדומים והשונים בזרמי היהדות לגווניהם.

מתוך הצורך להכיר את הזרמים השונים, יוצאים תלמידי ט' לסיור בבני ברק, שם הם נפגשים עם דמויות שונות מהעולם החרדי , לרבות ביקור בבית חרדי, מפגש עם בחורי ישיבות ועם פעילי ציבור. התלמידים מסיירים  בעיר ועומדים על ההבדלים בין אורח החיים שלהם לשל החרדים בבני ברק.

בנוסף מתקיימים  מפגשים עם נוער דתי מאולפנת צבייה  ובה"ס עמיחי לבין קבוצות נוער מקרב תלמידי בית הספר.