אסטרטגיות למידה ועזרה לימודית

כיתת תלם

פועלת בשכבת ט' (תנופה לבגרות מלאה), אשר במסגרתה זוכים התלמידים לתגבור ולתמיכה– לשם מיצוי יכולותיהם והבאתם לכדי הצלחה.

קרא\י עוד

תכנית שכ"ל

רכזת התוכנית אביבה מנדלאוי

שכ"ל (שיפור כישורי למידה) הינה תכנית לימודית שכבתית-בינתחומית. מטרתה של התכנית, להקנות כלים לימודיים לתלמידי שכבת ז', הנמצאים בראשית דרכם בחטיבה, מתוך אמונה, כי הבסיס להצלחה בלימודים ולהישגים טובים בכיתות הגבוהות, מבוססת על הקניית הרגלי למידה יעילים כבר בתחילת הדרך.

קרא\י עוד

תכנית אל"ה

רכזת התכנית דנה רטניצקי

אל"ה (איתור, למידה, הערכה), הינה תכנית חטיבתית מטעם משרד החינוך. מטרת התכנית היא לקדם תלמידים בעלי יכולת למידה באמצעות העשרת דרכי הוראה ולמידת אסטרטגיות למידה ומיומנויות אורייניות במקצועות רבי מלל.

קרא\י עוד

תכנית השילוב

רכזת התכנית צאלה אברהמי

מטרת תכנית השילוב היא להעניק תמיכה חינוכית טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית הספר.

קרא\י עוד

תכנית מל"א-  

מענה לתלמידים בסכנת נשירה    

  • יצירת קשר אישי בין התלמיד/ה  והמורה/ איש הצוות.

  • מתקיימת התבוננות והתחברות לכוחות וליכולות של התלמידים וכתוצאה מכך נוצרת אצלם תחושת מסוגלות .

  • מתן  מענה לצרכים של התלמידים בחשיבה משותפת עימם.

  • מסגרת שפועלת במספר צירים במקביל: האחד הצרכים של התלמיד/ה והשני  הנעשה בכיתה.  המל"א  יוצר את הגשר בין התלמיד/ה לכיתת האם.