כיתת תלם

פועלת בשכבת ט' (תנופה בגרות לאה), אשר במסגרתה זוכים התלמידים לתגבור ולתמיכה– לשם מיצוי יכולותיהם והבאתם לכדי הצלחה. כמו כן, הצוות המקצועי בכיתה מכוון לכל תלמיד ושם לו למטרה לקדם את כישורי הלמידה בכיתה . תלמידי הכיתה,מקבלים שעות תגבור ולמידה פרטנית.