תכנית השילוב

רכזת התכנית צאלה אברהמי

מטרת תכנית השילוב היא להעניק תמיכה חינוכית טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית הספר. שילוב התלמידים נעשה תוך יצירת ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים, מתן התאמות, שינויים של חומרי הלמידה במידת הצורך, ההוראה וההיבחנות. התלמידים מקבלים תמיכה הכוללת: הוראה מתקנת, שילוב חברתי, טיפולים ביצירה ובהבעה, טיפולים פרא- רפואיים, סייעת ושירותים פסיכולוגים, כל זאת ע"פ תכנית חינוכית יחידנית שתוגדר לכל תלמיד ואשר מטרתה לאפשר לו להמשיך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל ולהשתלב בה.