top of page
549145_5e42aecea0c64e76a2937b3f819062bb (1).png

קריית החינוך למדעים. האיכות של התמדה, הקידמה של העתיד.
קריית החינוך למדעים אשר נפתחה בשנת הלימודים תשע"א בשכונת היובל, הינה פרי יוזמה של עיריית רחובות כחלק מתוכנית הצמיחה העירונית ובניית שכונותיה החדשות, בדגש על הרחבת תחום המדע וההשכלה בעיר.

בבית הספר ישנן שש שכבות. הקריה מיועדת לכלל התלמידים מכיתות ז' עד י"ב. בקריה נמצא אודיטוריום גדול, מבנה מעבדות משוכלל שמכיל מעבדות מדעים, מחשבים וטכנולוגיה, ספריה גדולה ומגרש ספורט.

הקריה מובילה בחדשנות הן במבנה ובתשתיות והן בתכנים ובתוכניות הלימוד.

דף בית
חזון בית הספר

:חזון בית הספר

קריית החינוך למדעים היא מוסד חינוכי השואף להציב את בוגריו בחזית העשייה המדעית והחברתית בארץ. בית הספר פועל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי. בתחום הערכי אנו מאמינים בערכי היסוד: כבוד, דרך ארץ ותרומה לקהילה ושואפים לחזק בקרב בני הנוער את תחושת השייכות לארץ ולמדינה תוך כדי התנסות בתהליכים חינוכיים-חברתיים-ערכיים במרחבי נוף המולדת. בתחום האקדמי  אנו שואפים להקנות לבוגרינו יכולת חשיבה אנליטית וביקורתית, טיפוח סקרנות ועניין ויכולת בחירה מושכלת וקבלת החלטות. אנו משלבים בין טיפוח מצוינות והתקדמות אישית לבין חיזוק וטיפוח הישגי התלמידים על  ידי העמקת הלמידה תוך התנסות וחקר. בבית ספרנו מאמינים שמצוינות היא תוצאה של שלושה מרכיבים עיקריים: צוות איכותי, תכניות לימוד ייחודיות והתנהלות מצוינת.

הכירו, קרית החינוך למדעים

הנה בית סיפרנו
כניסה לסביבת גוגל

קלאסרום משרד החינוך

image_2021-09-03_220102.png
image_2021-09-03_215940.png
אירועים
bottom of page