549145_5e42aecea0c64e76a2937b3f819062bb (1).png
199442806_282298783682081_1418399594682599234_n (1)
199442806_282298783682081_1418399594682599234_n (1)

press to zoom

press to zoom

press to zoom
199442806_282298783682081_1418399594682599234_n (1)
199442806_282298783682081_1418399594682599234_n (1)

press to zoom
1/17

קריית החינוך למדעים. האיכות של התמדה, הקידמה של העתיד.
קריית החינוך למדעים אשר נפתחה בשנת הלימודים תשע"א בשכונת היובל, הינה פרי יוזמה של עיריית רחובות כחלק מתוכנית הצמיחה העירונית ובניית שכונותיה החדשות, בדגש על הרחבת תחום המדע וההשכלה בעיר.

קריית החינוך היא בית ספר שש-שנתי צומח. בשנת הלימודים תשע"ו לומדים בבית הספר שש שכבות בכיתות  ז'-יב'. הקריה מיועדת לכלל התלמידים מכיתות ז' עד י"ב. בקריה מוקם אודיטוריום גדול, מבנה מעבדות משוכלל שמכיל מעבדות מדעים, מחשבים וטכנולוגיה, ספריה גדולה ומגרש ספורט.

הקריה מובילה בחדשנות הן במבנה ובתשתיות והן בתכנים ובתוכניות הלימוד.

 

:חזון בית הספר

 

חזון בית הספר קריית החינוך למדעים הוא מוסד חינוכי השואף להציב את בוגריו בחזית העשייה המדעית והחברתית בארץ. בית הספר פועל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי.בתחום הערכי אנו מאמינים בערכי היסוד: כבוד, דרך ארץ ותרומה לקהילה ושואפים לחזק בקרב בני הנוער את תחושת השייכות לארץ ולמדינה תוך כדי התנסות בתהליכים חינוכיים-חברתיים-ערכיים במרחבי נוף המולדת.בתחום האקדמי  אנו שואפים להקנות לבוגרינו יכולת חשיבה אנליטית וביקורתית, טיפוח סקרנות ועניין ויכולת בחירה מושכלת וקבלת החלטות.אנו משלבים בין טיפוח מצוינות והתקדמות אישית לבין חיזוק וטיפוח הישגי התלמידים על  ידי העמקת הלמידה תוך התנסות וחקר.בבית ספרנו מאמינים שמצוינות היא תוצאה של שלושה מרכיבים עיקריים: צוות איכותי, תכניות לימוד ייחודיות והתנהלות מצוינת.

הנה בית סיפרנו

 
 
 
image_2021-09-03_220102.png
image_2021-09-03_215940.png
 
image_2021-09-03_211221.png