top of page

גאוגרפיה

רכזת המגמה: רינת אלימלך


"אני גיאוגרף" אמר האדון הזקן.
מה זה גיאוגרף?
גיאוגרף הוא מלומד שיודע היכן נמצאים הימים, הנהרות,הערים, ההרים, והמדבריות.
כמה מעניין אמר הנסיך הקטן, הנה סוף סוף מקצוע אמיתי".מתוך (הנסיך הקטן/אנטואן סאנט אקזויפרי.)

 

למה זה כדאי

בעולם דינאמי וסוער, בכפר גלובאלי המתלבט מדי יום בדילמות סביבתיות, חברתיות וכלכליות חשוב מאד ללמוד גיאוגרפיה.

מקצוע הגיאוגרפיה הוא מקצוע לחיים. מאפשר להבין את העולם בו אנו חיים, להכיר תופעות פיזיות, תופעות אנושיות וההשפעה ההדדית בין האדם וסביבתו.

העולם משתנה במהירות ובשיעורי גיאוגרפיה אנו עוקבים אחר השינויים, מנתחים אותם ומעריכים את תוצאותיהם. אנו עוסקים באיכות הסביבה, בגלובליזציה ובתופעות טבע- "רגילות" וקיצוניות.

 

תחומי הלימוד

בכיתה י' יילמדו נושאים הכוללים התמצאות באטלס כמקור מידע, העולם המתפתח, כלכלה, תעשיה והרבה אקטואליה.

בכיתה י"א יילמדו את נושא : הפיתוח והתכנון המרחבי- מדדי פיתוח בין מדינות, אי שוויון מרחבי, השפעות הגלובליזציה,

בכיתה י"ב יילמדו את הנושאים: ארץ-ישראל – איכות הסביבה ואקלים, אוכלוסיית המיעוטים בישראל , כלכלת ישראל. המזרח-התיכון – חשיבות גיאופוליטית, משאבי הטבע והשפעתם, הדמוגרפיה במזרח התיכון.

 

דרכי הוראה

במסגרת הלימודים במגמת גיאוגרפיה אנו נצא למספר סיורים ונבצע עבודת חקר במסגרת "עירוטופ".

הלמידה כוללת שימוש באמצעי המחשה שונים- כגון מצגות וסרטים.

מבחן הבגרות (סה"כ 5 יח"ל)

כיתה יא:   2 יח"ל בנושא פיתוח ותיכנון  מרחבי.

בכיתה יב : 2 יח"ל בנושא ארץ-ישראל והמזרח-התיכון, 1 יח"ל נתי"ב (ניתוח תופעות ייחודיות במרחב)- חבל ארץ שאינו נלמד תוך שימוש באטלס.

image_2021-11-06_131800.png
bottom of page