top of page

כנס המהנדס הצעיר בטכניון

תלמידי המגמה השתתפו השבוע בכנס המהנדס הצעיר שהתקיים בטכניון בחיפה . כנס המהנדס הצעיר מהווה אקורד סיום של למידה בת שלוש שנים במגמה המדעית הנדסית. במגמה מבנה חדשני, המבוסס על שלוש דיסציפלינות: מדעי הטכנולוגיה, מדעי ההנדסה, וטכנולוגיה מוכללת .

בכנס הציגו התלמידים את הפיתוחים הטכנולוגים שחקרו ופיתחו במהלך החודשים האחרונים בהנחייתם של רכזת המגמה שרית זלצמן ומורה המגמה אהרון ניסנבאום .

התלמידים הציגו חמישה פיתוחים  טכנולוגים חדשים , חגורת שמע –חגורה שמצוידת במערכת טכנולוגית מפותחת שיכולה להבחין בשמו של כבד השמיעה ולהתריע לכבד השמיעה כאשר קוראים בשמו ורוטטת בכיוון שממנו מגיעה הקריאה  ,  אופני איזון – מערכת שמדמה קורקינט שיודע  לשמור על מצב מאוזן בצורה אוטונומית לחלוטין וכך למנוע פציעות בזמן הלמידה של הרכיבה על אופניים ,פרויקט זה זכה  בתואר פרויקט מצטיין ארצי , נשק ממוקד לא קטלני- רובוט אוטונומי שיודע לנטרל את האויב על ידי קול וכך לצמצם פגיעה בחיי אדם  , רובוט לאיסוף כדורי טניס – רובוט אוטונומי שאוסף את כדורי הטניס המפוזרים במגרש בסיום משחק , אימון או שיעור טניס ורובוט אוטונומי לאיסוף חלקי משחק קטנים למניעת חנק של תינוקות.

כל הפרויקטים זכו לשבחים רבים מנציגים של תעשיית ההייטק ,צה"ל והאוניברסיטאות .

התלמיד איתם נוסבוים נבחר לתלמיד מצטיין ארצי מתוך כל התלמידים הלומדים במגמה בכל הארץ.

מנהלת בית הספר אפרת צוקרמן אמרה כי הישגי התלמידים נובעים מלמידה מגוונת, רלוונטית ומעניינת וכי התלמידים מהווים מקור לגאווה רבה.

רכזת המגמה  שרית זלצמן הוסיפה כי  המגמה המדעית הנדסית היא מגמת מצוינות לימודית ערכית וחברתית. במהלך הלימודים במגמה אני מנסה להוציא את התלמידים מאזור הנוחות ולהכניסם לאזור האתגר מתוך אמונה שכך נכין אותם לאתגרים גדולים ומעניינים בחיים.

bottom of page