top of page

ליל המדענים האירופאי 2017 שהתקיים השנה בנושא האנושות ב- 2050

באוניברסיטת בר-אילן

במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין המגמה המדעית הנדסית לבין אוניברסיטת בר אילן , הוזמנו תלמידי המגמה להציג את הרובוטים שלהם שזכו בתחרות הארצית במקומות הראשונים בארץ בליגת הריקוד לתיכונים בתחרות רובוקאפ הארצית.

התלמידים המוכשרים שלנו הציגו בגאווה את המייצגים , הסבירו לקהל הרחב על הרובוטים והביאו להקמתו של מתחם רובוטיקה מרשים ומושך קהל רב .

שר המדע אופיר אקוניס הגיע לביקור והתרשם מאד מהתלמידים .

.במהלך כל הערב הגיעו מבקרים רבים שאלו שאלות והביעו התעניינות רבה ברובוטים שרקדו על הרחבה .

bottom of page