top of page

מבנה הלימודים במגמה :

  • מקצוע מוביל -מדעי המחשב -  5 יח"ל

  • מקצוע התמחות - פרויקט גמר – פיתוח אפליקציות באנדרואיד - 5 יח"ל

  • מקצוע מדעי   – פיזיקה/ ביולוגיה/ כימיה או מקצוע מאשכול ב  - 5 יח"ל .

המקצועות הנלמדים במגמה :

  •  מדעי המחשב כולל :

שפת תכנות  JAVA  הכוללת יסודות הנדסת תוכנה, מבנה נתונים ותכנות מונחה עצמים ( OOP).

PYTHON ולמידת מכונה - ביצוע פרויקט המשלב תכנות בPython ושימוש באלגוריתמים בתחום הבינה המלאכותית ולמידת מכונה.

  • מקצוע התמחות כולל:  פיתוח אפליקציות באנדרואיד, בשיתוף פעולה עם עמותות חברתיות ותעשיידע

 

כלים לימודיים וחברתיים שניתן לרכוש רק אצלנו:

כיתה י-  כלי תכנות בסיסיים, באמצעות Python נלמד אלגוריתמי קבלת החלטות ואלגוריתמי למידת מכונה (Machine Learning), שמאפשרים למחשב ללמוד בעצמו מסדרת נתונים, היכולת להפוך יצירות אמנות ליצירות אמנות חדשות בהתבסס על הנתונים שלהם, כישורי מעבדה, פיתוח הדמיון והיצירתיות, יכולת לחשוב מחוץ לקופסא.

כיתה יא-  המשך למידת כלי תכנות, שימוש במשחקים כאמצעי למידה , פיתוח משחק אישי, עבודה משותפת במעבדה.

כיתה יב- פיתוח אפליקציה אישית באנדרואיד (פרויקט גמר), מקום ביטוי לרעיונות של כל תלמיד, עבודה משותפת במעבדה.

אנו במגמה שמים דגש על העשרת התלמידים וחשיפתם לתחומי דעת נוספים, וכן הצגת הקשר בין החומר הנלמד לטכנולוגיות ולשפות בהן משתמשים בתעשיית הייטק.

תמונה1.png
bottom of page