HD wallpaper_ military wallpaper, army, soldier, Bundeswehr, G36, government.jpg

מדעית הנדסית

שירות צבאי

image_2021-12-07_190909_edited.png

רכזת המגמה : שרית זלצמן

10 יח"ל

שירות צבאי :

צה"ל מכיר ביכולות ובידע שנצברים אצל תלמידי המגמה בתיכון ומחזר אחרי בוגרי המגמה מדעית הנדסית .

בוגרי המגמה משתלבים בקורסי תכנות יוקרתיים וביחידות המחשב של צה"ל.

כמו כן , שירותם הצבאי יהווה עבורם ניסיון מקצועי מוכח שישרת אותם באזרחות ובשוק העבודה.