top of page

סוציולוגיה ופסיכולוגיה

 
כולנו היינו רוצים לדעת ולהבין מה מניע אותנו בחיים.
מה עובר עלינו בגיל ההתבגרות ואיך מתמודדים.
למה אני בלחץ, איך ניתן להתמודד עם חרדת מבחנים?
אני כל הזמן רב עם הורי, האם זה נורמאלי?
חלמתי חלום אתמול, מה המשמעות שלו?
מהי אינטיליגנציה, IQ  וכיצד מודדים?

בלימודי מדעי החברה, חוקרים את החברה האנושית, על המגוון התרבותי שבה ולפיכך ממלאים תפקיד מרכזי בקידום הידע וההבנה של מורכבות החיים החברתיים בעידן הפוסט מודרני בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

הלומד מרוויח:  הבנה טובה יותר של עצמו ,הבנה טובה יותר של יחסיו עם הוריו, חברים ובני המין השני.  יכולת התמודדות טובה יותר עם קשיי גיל ההתבגרות ועם מצבי לחץ שהחברה המודרנית מזמנת.

 

תחומי הלימוד

מקצוע מדעי החברה הוא מקצוע מודולרי הנלמד בהיקף של 5 י"ל.

במסגרת המגמה נלמדים שלושה תחומי ידע עיקריים:

 

  • סוציולוגיה –  מדע המעמיד את החברה במרכז ובו לומדים על התרבות, על המשפחה, על החברה ועל ההשפעות שלה על היחיד.2 יח"ל , יבחנו בסיום כיתה י"א.

  • פסיכולוגיה – מדע המעמיד את היחיד ונפש הפרט במרכז. התלמידים לומדים פסיכולוגיה     כללית, התפתחותית וחברתית.2 יח"ל , יבחנו בסיום כיתה י"ב.

  • שיטות מחקר – כל תלמיד כותב עבודת מחקר אישית או בזוגות בליווי אישי צמוד של מורה מהמגמה בכל נושא המעניין אותו ממדעי החברה. העבודה נכתבת ברמת אוניברסיטאית ומעניקה לתלמיד כלי ניתוח והתנסות בכתיבת עבודה מדעית.1  יח"ל  יחידת חקר אשר מגישים במהלך כיתה י"ב .

 

רק אצלנו במגמה:

הלמידה מלווה בצפייה בסרטים, השתתפות בסדנאות וניתוח אירועים.

הלימודים במגמה מאפשרים לבוגרים לקבל עדיפות בשיבוץ במקצועות הדרכה, פיקוד וחינוך בצבא.

כמו כן הלימודים מזכים בנקודות בונוס במוסדות להשכלה גבוהה ונותנים יתרון בקבלה ללימודים גבוהים בתחומי הפסיכולוגיה, ייעוץ, עבודה סוציאלית, הוראה, משאבי אנוש, תקשורת, רפוי בעיסוק ועוד.

image_2021-11-06_133620.png
bottom of page