top of page

ספרות

רכזת המגמה: בתיה לוינסון

 

 

תוכנית הלימודים מתחלקת לשלוש יחידות:

 

 

יחידה שלישית –יחידה בית ספרית

ביחידה זו יבחר נושא וילמדו בו יצירות מז'אנרים ספרותיים שונים, לצד יצירות מתחום הקולנוע, מתחום האומנות הפלסטית ומתחום המוסיקה. היצירות יבחרו בשיתוף פעולה עם התלמידים. הציון ביחידה זו יתבסס על עבודת שתעסוק בנושא.

 

 

יחידה רביעית – ספרות עולם

ביחידה זו ילמדו יצירות מספרות עולם. יצירות אלה מאפשרות חווית קריאה מעניינת ומאתגרת ומפגישות את הקורא עם עולם המיתולוגיה, עם נושאים פילוסופים, עם נושאים פסיכולוגים ועם מחשבות ותובנות על האדם ועל העולם. יצירות אלה הן אבני דרך בתרבות. יחידה זו היא חלק מהחומר עליו יבחנו התלמידים בבחינת בגרות חיצונית.

 

 

יחידה חמישית – נושא בין ז'אנרי

 

 

לימודי המגמה יחלו בכיתה יא'

 

 

ביחידה זו יבחר נושא וילמדו בו יצירות מז'אנרים שונים: שירה, סיפור קצר, דרמה, רומן, סרט קולנוע ועוד. המטרה היא לבחון כיצד נושא מסוים בא לידי ביטוי בז'אנרים ספרותיים שונים ובתקופות שונות. זו יחידה לימוד חוויתית וגם היא חלק מהחומר עליו יבחנו התלמידים בבחינת בגרות חיצונית

 

image_2021-11-06_135814.png
bottom of page