top of page

צוות בית הספר

צוות הנהלה

הילה שחף - מנהלת  קרית החינוך

איריס בן שימול - מנהלת חטה"ב
קפיטמן ליאת
- מנהלת חט"ע

איתמר משה - סגן מנהלת חטה"ב

אביטל ברזילי - סגנית מנהלת חטה"ב

רכזים

נצחיה לוי - רכזת חינוך ערכי וחברתי שש שנתי

דנה פונרו - רכזת חינוך מיוחד שש שנתי

רויטל חלפון - רכזת פדגוגיה חטיבת ביניים

נעמי כהן - רכזת שכבה ז'

יאיר רוזנברג - רכז שכבה ח'

רננה אביב - רכזת שכבה ט'

שמרית שרעבי- רכזת שכבת י'

הילה גורש - רכזת שכבה יא'

עומר מטרני- רכז שכבת יב'

אורלי מיכאלי - אחראית מערכת שעות חטיבה עליונה

אייל משולם-רכז מעורבות חברתית והתפתחות אישית

יועצות

אנה טנצר - יועצת שכבת ז' 

גלית לוי - יועצת שכבת ח' 

מירב סלם ויצמן- יועצת שכבת ט'

הדס קרן - יועצת שכבת י'

מור פרס - יועצת שכבה יא'

אורנית מידאני-שטרנהיים - יועצת שכבה יב' וכיתות חנ"מ

צוות מנהלה
יפעת מזרחי - מנהלת אדמיניסטרטיבית.
ענת לביא, יפעת מזרחי, כנרת בן ישעיהו, פזית חתוכה,
שמרית מועלם, יפה ברוך - מזכירות.
מירב גמליאל - מנהלת חשבונות.
יהודה רחמים - רכז מחשוב.
אורנה יצחק - ספרנית.
אייל משולם, יהודה דהרי, עדי טדלה , יצחק קינד - אבות בית.

image_2022-09-05_221454928.png
צוות

 הילה שחף

מנהלת הקריה

bottom of page