top of page

תעשיה וניהול

התמחות ניהול הייצור 10 יח"ל

 

רכזת המגמה: קפיטמן ליאת

 

 

קצב ההתפתחות הטכנולוגית המסחרר שינה את דפוסי החיים של בני אדם, את אמצעי התקשורת ביניהם ואת תנאי השוק המקומי והבינלאומי. הדבר הביא להגברת התחרותיות, ולצורך בראייה עסקית רב תחומית בתחומי התכנון הפיתוח והייצור.

פיתוח המגמה לתעשייה וניהול במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועד לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות המדעיים והטכנולוגיים והן לצורכי הלומד שירצה להשתלב בעולם של תעשייה ומשק מתקדמים.

בוגרי המגמה לתעשייה וניהול יוכלו להשתלב בתום לימודיהם בארגונים יצרניים, בארגונים נותני שירות ובארגוני היי-טק וכן יוכלו להמשיך את לימודיהם לתואר טכנאי והנדסאי תעשייה וניהול או לתארים גבוהים יותר, במוסדות להשכלה גבוהה, במקצועות כגון: הנדסה, כלכלה וניהול או בכל מקצוע מתחום אחר.

 

תחומי הלימוד

תכניות הלימודים במגמת תעשייה וניהול בחטיבה העליונה מיועדות לכיתות י'-י"ב, והן פרוסות על פני שלוש שנות לימוד. מקצועות הלימוד משלבים נושאים הנדסיים ונושאי רקע שונים כגון: סטטיסטיקה, עקרונות השיווק, כלכלה הנדסית ועוד.
תכני הלימוד שלהם נחשף התלמיד יוצרים ראיה הוליסטית של תחום התעשייה והניהול.
מקצועות הלימוד מקובצים לשלושה אשכולות שאת שלושתם חייב התלמיד ללמוד על מנת לזכות בתעודה טכנולוגית:
 

  1. מדעים או מדעי הטכנולוגיה

  2. מקצוע מוביל: ניהול התפעול

  3. התמחות: ניהול הייצור

 

רק אצלנו במגמה

התלמידים יוצאים בליווי מורי המגמה לסיורים בארגונים השונים וחווים באופן מוחשי את המודלים הנלמדים בכיתה בכל הנוגע לבניית קווי ייצור, מערכים וזרימת עבודה, ניהול מלאי, אחסון שיווק והפצה, ניהול כלכלי, תמחירי וחשבונאי. הם נפגשים עם מנהלים ועובדים המשתפים אותם בחוויית הניהול התעשייתי והעסקי. באמצעות סיורים אלו חווים תלמידי המגמה את השטח ורואים את השתלבותם העתידית בארגונים באופן מוחשי ובר השגה.

image_2021-11-06_134530.png
bottom of page