חזון בית הספר

קריית החינוך למדעים היא מוסד חינוכי השואף להציב את בוגריו בחזית העשייה המדעית והחברתית בארץ. בית הספר פועל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי.

בתחום הערכי אנו מאמינים בערכי היסוד: כבוד, דרך ארץ ותרומה לקהילה ושואפים לחזק בקרב בני הנוער את תחושת השייכות לארץ ולמדינה תוך כדי התנסות בתהליכים חינוכיים-חברתיים-ערכיים במרחבי נוף המולדת.

בתחום האקדמי  אנו שואפים להקנות לבוגרינו יכולת חשיבה אנליטית וביקורתית, טיפוח סקרנות ועניין ויכולת בחירה מושכלת וקבלת החלטות.

אנו משלבים בין טיפוח מצוינות והתקדמות אישית לבין חיזוק וטיפוח הישגי התלמידים על  ידי העמקת הלמידה תוך התנסות וחקר.

בבית ספרנו מאמינים שמצוינות היא תוצאה של שלושה מרכיבים עיקריים: צוות איכותי, תכניות לימוד ייחודיות והתנהלות מצוינת.

מנהלת הקריה - הילה שחף

מנהלת חטיבת הביניים - איריס בן שימול